Servisa suņu biedrība - cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

MĒRĶIS

Veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību.

Uzdevumi

1. Veicināt suņu-pavadoņu un citu servisa suņu (terapeitu, asistentu) kustības attīstību Latvijā.

2. Apvienot biedrībā servisa suņu turētājus, domubiedrus un atbalstītājus.

3. Izglītot sabiedrību un servisa suņu turētājus.

4. Attīstīt starptautisku sadarbību un pieredzes apmaiņu ar servisa suņu organizācijām pasaulē.

5. Piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa attīstīšanai.

6. Piesaistīt ilglaicīgus ziedojumus servisa suņu iegādei, audzināšanai, aprūpei un skološanai visam suņa mūžam.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru