Kā iestāties Servisa suņu biedrībā?

Biedrībā var iestāties fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu par uzņemšanu biedrības biedru kandidātu sarakstā.

Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu var uzzināt, rakstot uz biedrības e-pastu:

Biedru kandidātus uzņem uz vienu gadu.

Šājā laikā ar savu iniciatīvu un darbošanos viņi veicina biedrības mērķa sasniegšanu un iesaistās biedrības organizētajos pasākumos.

Pēc šī viena gada valde pieņem lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu biedrībā par biedru.

Šī ir tava iespēja

būt neatkarīgam un

kopā ar uzticamiem draugiem

uzsākt jaunu dzīvi!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru