Ja vēlies:

- mainīt savu dzīvi un iegādāties servisa suni,

- iegūt informāciju un izglītoties par servisa suņu turēšanu, kopšanu un apmācību,

- dalīties un gūt citu servisa suņu turētāju pieredzi,

- palīdzēt piesaistīt līdzekļus servisa suņu iegādei, apmācībai un uzturēšanai,


tad apdomā to visu vēlreiz un

nāc uz

Servisa suņu biedrību!

Servisa suņu biedrība - cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

MĒRĶIS

Veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību.

Uzdevumi

1. Veicināt suņu-pavadoņu un citu servisa suņu (terapeitu, asistentu) kustības attīstību Latvijā.

2. Apvienot biedrībā servisa suņu turētājus, domubiedrus un atbalstītājus.

3. Izglītot sabiedrību un servisa suņu turētājus.

4. Attīstīt starptautisku sadarbību un pieredzes apmaiņu ar servisa suņu organizācijām pasaulē.

5. Piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa attīstīšanai.

6. Piesaistīt ilglaicīgus ziedojumus servisa suņu iegādei, audzināšanai, aprūpei un skološanai visam suņa mūžam.

Kā iestāties Servisa suņu biedrībā?

Biedrībā var iestāties fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu par uzņemšanu biedrības biedru kandidātu sarakstā.

Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu var uzzināt, rakstot uz biedrības e-pastu:

Biedru kandidātus uzņem uz vienu gadu.

Šājā laikā ar savu iniciatīvu un darbošanos viņi veicina biedrības mērķa sasniegšanu un iesaistās biedrības organizētajos pasākumos.

Pēc šī viena gada valde pieņem lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu biedrībā par biedru.

Šī ir tava iespēja

būt neatkarīgam un

kopā ar uzticamiem draugiem

uzsākt jaunu dzīvi!